Jaki jest dzisiejszy model zarządzania?

zarządzanie przez cele

Wiele mówi się dziś o zmianie paradygmatu przywództwa. O tym, że aby dzisiejszych czasach odnieść sukces w biznesie, nie wystarczy pomysł, siła przebicia i zasoby finansowe lub umiejętność ich zdobycia. Współczesny lider nie jest rekinem, który do celu dąży nawet po trupach. Pojawia się potrzeba uczciwości wobec konkurencji, lojalności wobec współpracowników.

Przywództwo w organizacji to dziś nie tylko umiejętności i twarde kompetencje, ale też miękkie umiejętności i cechy, które do niedawna nikomu nie kojarzyły się z zarządzaniem. W stosunku do współpracowników i członków zespołu kij i marchewka odchodzą do lamusa – dziś zamiast zakazów, pełnej kontroli i oceny wyłącznie przez osiągany wynik finansowy stawia się na poczucie wspólnego celu, budowanie obopólnej lojalności i podkreśla konieczność wspólnego dążenia do wyznaczonych celów, bo tylko to może wytworzyć wewnętrzną dyscyplinę i przestrzeganie reguł, które nie wynika ze strachu przez karą, lecz z chęci współdziałania dla najlepszych dla wszystkich rezultatów. I tak, zarządzanie przez cele to dziś niezwykle popularne hasło, które powoli staje się normą i powrót do dawnych standardów nie będzie raczej opłacalny ani mile widziany.

W dobie rosnącej znajomości pojęcia „turkusowych” przedsiębiorstw i „turkusowego” modelu zarządzania, ewidentnie rynek zmierza w stronę standardów współpracy, lojalności i współdziałania we wspólnych celach, których realizacja przynosi wymierne korzyści wszystkim, którzy włożyli w niego swój, większy lub mniejszy, wkład.